Kautsjuk – det gråtende treet, 2020

Det er et kjent faktum at Norge og de vestlige land har gjort seg store økonomiske og sosiale fortjenester på industrier som raffinerer råvarer fra tidligere koloniserte land. Verket undersøker maktstrukturer i forhold til råvare og industriens utvikling i en globalisert verden.

Verketutgår från produksjonen til Viking gummivarefabrikk som lå i Heggedal under tidlig 1900-tall. Filmen viser en workshop fra september 2020 hvor den lokale teatergruppa Holmen seniorteater øver inn et lydverk av komponisten Victoria Finstad Nunes. Lydverket er basert på originaltekster om gummivareproduksjon skrevet blant annet av Vikings direktør P.M Røwde. Tekstene er satt sammen av Moi og Hedberg og er en poetisk beskrivelse av gummi-boomens utvikling som startet i Brasil og spred seg videre til Storbritannia og Asia.
Holmen teatergruppe ved Johan Karlsen, Rygdi Margrete Gabrielsen, Sidsel Rødland Korsvoll, Unni Mølbach, Marit Lovise Kolstad
Teaterinstruktør Holmen seniorteater/ Cecilie Solberg Knudsen
Komposisjon/ Viktoria Finstad Nunes
Film og klipp/ Audun Severin Eftevåg
Film/ Benedikte Rønsen
Lyd/ Florian Winther

Takk til Teknisk museum i Oslo, Dag Henning Sæther, Asker kulturskole, Yngvild Færøy, Espen Tandberg og Per Sletaune ved Heggedal fabrikker, i tillegg til et stort takk til Holmen seniorteater og Cecile Solberg Knudsen.

Støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond

Vist på Trafo kunsthall 7.11 2020 - 7.2 2021 som en del av gruppeutstillingen Industri.Foto Jens Hamran


Foto Jens Hamran