FORANDRINGER I DET NORSKE LANDSKAPET

EBBA MOI OG ANNA CARIN HEDBERG
Trøndelag senter for samtidskunst, 2017


Landskapet forandrer seg. Vi kan se hvordan fragmenter fra bakken gir avtrykk av jord, asfalt og støv på et laken av hvit tekstil. Underlige, fonetiske repetisjoner av språklyder toner frem. I verket Forandringer i det norske landskapet beskriver enkelte ord hvordan landskapet har utviklet seg fra innlandsisen og frem til nå. Tiden setter spor. En ubegripelig setning gjentas av en ny stemme, og for hver ny setning begynner lyden å ligne mer og mer på det norske språket. Kunstnerne har invitert personer med ulik nasjonalitet til å tolke hverandre. Vi opplever hvordan språk og informasjon som transformeres gjennom flere ledd kan skape forvirring, men også utvikle nye begreper i et samfunn.

Ebba Moi og Anna Carin Hedberg arbeider med en deltagende og samfunnsorientert praksis som kunstnerisk plattform. På TSSK vises et flertall verk med et sentralt tema som berører begrepet forandring. De interesserer seg for det lokale, og ser på geologiske forandringer i nærmiljøet, såvel som globale samfunnsendringer, som migrasjon og språkutvikling.
Tematikken er mer aktuell en noen sinne. Språket forskyver grenser og går i oppløsing til det på nytt oppstår nye assosiasjoner og forståelser. Lek har ofte fungert som et verktøy for utformingens prinsipper og kunstnerne har brukt strukturen i hviskeleken som en metafor for forandring.

Utstillingen på TSSK vil vise arbeider fra 2003 frem til nå. Her presenteres et nyprodusert verk i samarbeid med elever fra Huseby ungdomsskole på Saupstad i Trondheim, sammen med tidligere verk fra kunstnernes produksjon.

Ebba Moi og Anna Carin Hedberg har samarbeidet siden 2003. De er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.

19 April 2017 TSSK held a seminar, where we considered what participation and negotiation in the public arena might mean, based on the artists’ work.
Participants included: Ebba Moi, Anna Carin Hedberg, Natalie Hope O´Donnell, Boel Christensen-Scheel and Anne Gro Erikstad.

Katalog: Ulf Carlsson


All photos by Ulla Schildt