Kautsjuk – det gråtende treet, 2020

Det er et kjent faktum at Norge og de vestlige land har gjort seg store økonomiske og sosiale fortjenester på industrier som raffinerer råvarer fra tidligere koloniserte land. Verket undersøker maktstrukturer i forhold til råvare og industriens utvikling i en globalisert verden.

Verketutgår från produksjonen til Viking gummivarefabrikk som lå i Heggedal under tidlig 1900-tall. Filmen viser en workshop fra september 2020 hvor den lokale teatergruppa Holmen seniorteater øver inn et lydverk av komponisten Victoria Finstad Nunes. Lydverket er basert på originaltekster om gummivareproduksjon skrevet blant annet av Vikings direktør P.M Røwde. Tekstene er satt sammen av Moi og Hedberg og er en poetisk beskrivelse av gummi-boomens utvikling som startet i Brasil og spred seg videre til Storbritannia og Asia.
Holmen teatergruppe ved Johan Karlsen, Rygdi Margrete Gabrielsen, Sidsel Rødland Korsvoll, Unni Mølbach, Marit Lovise Kolstad
Teaterinstruktør Holmen seniorteater/ Cecilie Solberg Knudsen
Komposisjon/ Viktoria Finstad Nunes
Film og klipp/ Audun Severin Eftevåg
Film/ Benedikte Rønsen
Lyd/ Florian Winther

Takk til Teknisk museum i Oslo, Dag Henning Sæther, Asker kulturskole, Yngvild Færøy, Espen Tandberg og Per Sletaune ved Heggedal fabrikker, i tillegg til et stort takk til Holmen seniorteater og Cecile Solberg Knudsen.

Støttet av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond

Vist på Trafo kunsthall 7.11 2020 - 7.2 2021 som en del av gruppeutstillingen Industri.Foto Jens Hamran


Foto Jens Hamran
Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon)

et verk av Ebba Moi og Anna Carin Hedberg
I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse vil det gjennomføres et stort nasjonalt jubileum som skal synliggjøre hans posisjon i kunsthistorien. Med verket Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon) på Eidsvolls plass ønsker vi å belyse Vigelandjubileet gjennom å vise et verk som tar sin utgangspunkt i et originalt arbeid av Gustav Vigeland.

Verket er et prosess og verkstedsbasert samarbeide som tidligere blitt vist på Skulpturbiennalen i 2015/16. Disse ble til under en serie åpne verksteder på Vigelandsmuseet og Oslo Open. Her ble deltagere invitert  i alle aldre til å se på skulpturer av Gustav Vigeland for å etterpå forme sine egne tolkninger. Repetisjonen innebærer at flere ser på hverandres tolkninger og at arbeidene skritt for skritt blir en poetisk variasjon av originalen. En form for hviskelek i tredimensjonal form. En folkelig demokratisering av Gustav Vigelands ikoniske verk.

På Eidsvolls plass vises en serie på tre figurer som tar utgangspunkt i Gustav Vigelands verk Kvitebjørn kong Valemon fra 1921,
denne illustrerer fortellingen Kvitebjørn kong Valemon av Asbjørnsen & Moe. Her står en jente i sentrum, hun er drivkraften i historien og viser kraften i samarbeid. Uten respekt og hjelp fra andre kommer en ingen vei.

Ved bruk av offentlige plasser utvikler vi gitte kontekster som kan skaper nye assosiasjoner gjennom interaksjon. Stortinget er en plass for folket. Det er litt over hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge og enda er det ikke et minnesmerke over stemmerettsjubileet i 2013. Gjennom å plassere et kunstverk basert på deltagelse og demokratiske prinsipper på Eidsvolls plass gir vi et annet bakteppe til Vigeland og de andre skulptørene som har kunstneriske portrett statuetter av menn rundt plassen foran stortinget. Det temporære monumentet retter et kritisk blikk på mannlige kanoniserte kunstnerskap, samtidig som det lar publikum sin stemme bli en del av tolkningen. Kunstverket står for en flerstemmig dialog, som stoler på folkets blikk, hukommelse, og gjenfortelling. Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon) viser et alternativt blikk hvor representasjon i forhold til minnesmerker over menn står i sentrum.All photos by Øystein Thorvaldsen
Changes in Three Dimensions (2015)

Changes in Three Dimensions is a participative work where the audience has first viewed Gustav Vigeland’s exhibited sculptures, and then produced their own interpretations in clay. This piece involves a person being charged with interpreting the clay figure of the previous audience member, and so on. In this way, a number of figures have been produced over a period of time. The number of figures is based on the results of six different workshops.

In this project, the artists emphasise how we can interpret our own experience in an artistic idiom, whilst also acknowledging that the story is not an established truth.
Changes in Three Dimensions was first shown at The Norwegian Sculpture Biennial 2015 Art Belongs to Those Who See It, at The Vigeland Museum in Oslo in 2015. Curator Anne Szefer Karlsen.

Participants: A total of some 70 people participated at an open studio during the Oslo Open Art Festival, the Oslo Culture Night and at two workshops arranged during the Norwegian Sculpture Biennial at The Vigeland Museum.


Platform Huseby

Platform Huseby (2017) is an artistic collaboration that took place during Autumn 2016 until Spring 2017, between pupils from Huseby Lower Secondary School in Trondheim and the artists. Through an experimental investigation of the pupils’ own surroundings, Moi and Hedberg exploring how the sense of identity is established in relation to the familiar and unfamiliar. How do we establish relationships with the places with which we surround ourselves? The results of the process taking the form of a 22-metre drawing and concrete cast from the site where a new school is being built in Saupstad. The work was executed by the pupils of Huseby School.
Participants: 8th Grade Pupils from Vocational Training Course at Huseby School. Teacher: Mia Tallerås Dimmeldal. In collaboration with the Art in Schools project of The Cultural Rucksack in Trondheim.

Exhibition: Trøndelag senter for samtidskunst 2017
Photo from the exhibition: Ulla Schildt
Catalog: Ulf CarlssonFORANDRINGER I DET NORSKE LANDSKAPET

EBBA MOI OG ANNA CARIN HEDBERG
Trøndelag senter for samtidskunst, 2017


Landskapet forandrer seg. Vi kan se hvordan fragmenter fra bakken gir avtrykk av jord, asfalt og støv på et laken av hvit tekstil. Underlige, fonetiske repetisjoner av språklyder toner frem. I verket Forandringer i det norske landskapet beskriver enkelte ord hvordan landskapet har utviklet seg fra innlandsisen og frem til nå. Tiden setter spor. En ubegripelig setning gjentas av en ny stemme, og for hver ny setning begynner lyden å ligne mer og mer på det norske språket. Kunstnerne har invitert personer med ulik nasjonalitet til å tolke hverandre. Vi opplever hvordan språk og informasjon som transformeres gjennom flere ledd kan skape forvirring, men også utvikle nye begreper i et samfunn.

Ebba Moi og Anna Carin Hedberg arbeider med en deltagende og samfunnsorientert praksis som kunstnerisk plattform. På TSSK vises et flertall verk med et sentralt tema som berører begrepet forandring. De interesserer seg for det lokale, og ser på geologiske forandringer i nærmiljøet, såvel som globale samfunnsendringer, som migrasjon og språkutvikling.
Tematikken er mer aktuell en noen sinne. Språket forskyver grenser og går i oppløsing til det på nytt oppstår nye assosiasjoner og forståelser. Lek har ofte fungert som et verktøy for utformingens prinsipper og kunstnerne har brukt strukturen i hviskeleken som en metafor for forandring.

Utstillingen på TSSK vil vise arbeider fra 2003 frem til nå. Her presenteres et nyprodusert verk i samarbeid med elever fra Huseby ungdomsskole på Saupstad i Trondheim, sammen med tidligere verk fra kunstnernes produksjon.

Ebba Moi og Anna Carin Hedberg har samarbeidet siden 2003. De er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim.

19 April 2017 TSSK held a seminar, where we considered what participation and negotiation in the public arena might mean, based on the artists’ work.
Participants included: Ebba Moi, Anna Carin Hedberg, Natalie Hope O´Donnell, Boel Christensen-Scheel and Anne Gro Erikstad.

Katalog: Ulf Carlsson


All photos by Ulla Schildt