Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon)

et verk av Ebba Moi og Anna Carin Hedberg
I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland (1869-1943) ble født, og i den forbindelse vil det gjennomføres et stort nasjonalt jubileum som skal synliggjøre hans posisjon i kunsthistorien. Med verket Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon) på Eidsvolls plass ønsker vi å belyse Vigelandjubileet gjennom å vise et verk som tar sin utgangspunkt i et originalt arbeid av Gustav Vigeland.

Verket er et prosess og verkstedsbasert samarbeide som tidligere blitt vist på Skulpturbiennalen i 2015/16. Disse ble til under en serie åpne verksteder på Vigelandsmuseet og Oslo Open. Her ble deltagere invitert  i alle aldre til å se på skulpturer av Gustav Vigeland for å etterpå forme sine egne tolkninger. Repetisjonen innebærer at flere ser på hverandres tolkninger og at arbeidene skritt for skritt blir en poetisk variasjon av originalen. En form for hviskelek i tredimensjonal form. En folkelig demokratisering av Gustav Vigelands ikoniske verk.

På Eidsvolls plass vises en serie på tre figurer som tar utgangspunkt i Gustav Vigelands verk Kvitebjørn kong Valemon fra 1921,
denne illustrerer fortellingen Kvitebjørn kong Valemon av Asbjørnsen & Moe. Her står en jente i sentrum, hun er drivkraften i historien og viser kraften i samarbeid. Uten respekt og hjelp fra andre kommer en ingen vei.

Ved bruk av offentlige plasser utvikler vi gitte kontekster som kan skaper nye assosiasjoner gjennom interaksjon. Stortinget er en plass for folket. Det er litt over hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge og enda er det ikke et minnesmerke over stemmerettsjubileet i 2013. Gjennom å plassere et kunstverk basert på deltagelse og demokratiske prinsipper på Eidsvolls plass gir vi et annet bakteppe til Vigeland og de andre skulptørene som har kunstneriske portrett statuetter av menn rundt plassen foran stortinget. Det temporære monumentet retter et kritisk blikk på mannlige kanoniserte kunstnerskap, samtidig som det lar publikum sin stemme bli en del av tolkningen. Kunstverket står for en flerstemmig dialog, som stoler på folkets blikk, hukommelse, og gjenfortelling. Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon) viser et alternativt blikk hvor representasjon i forhold til minnesmerker over menn står i sentrum.All photos by Øystein Thorvaldsen