Film basert på samme konsept som Forandringer i det norske landskapet. Teksten er et utdrag fra Nasjonalmuseets langsiktige strategiplan. 
Deltagere: Camilla Frøland Sramek, m fl