HEDBERG//MOI   


News

7.11 - 20.12 2020 INDUSTRI - group exhibition at Trafo Kunsthall. 

Born Global er et deltagerbasert kunstprosjekt som involverer en seniorteater gruppe i Asker. Resultatet vises i form av installasjon, film, teater og workshops under temautstillingen Industri.

I prosjektet utgår vi fra produksjonen til gummivarefabrikken Viking som lå i Heggedal under tidlig 1900-tall. Begrepet Born Global brukes om bedrifter som fra oppstart har en stor del av sin ressurs-anskaffelse utenfor sitt hjemmemarked. Gjennom å involvere lokalsamfunnet vil vi undersøke maktstrukturer og avghengighetskjeder i forhold til råvare og industriens utvikling i en globalisert verden. Sammen utforsker vi selve rågummien, historiske objekter, tekstmateriale og deltagernes refleksjoner og spør oss, er dette en del av Norges koloniale historie?

Samarbeidspartnere er komponist Victoria Nunes Finstad, teaterinstruktør Cecilie Solberg Knudsrød, film og lyd Benedikte Rønsen og Audun Severin Eftevåg.

Born Global er støttet av Norsk kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.
12.00 14.9 2019 at Eidsvollsplass, Oslo
The Norwegian Sculptor Association has the pleasure of inviting to the unveiling of the temporary sculpture ”Formforandringer (Kvitebjørn kong Valemon)” by the artists Ebba Moi and Anna Carin Hedberg on September 14, 2019 at Eidsvolls Plass, Oslo. The sculpture shows three small bronze figures which are the result of a series of workshops where different participants have interpreted Vigeland's sculpture. Deise Nunes reads from the story "Kvitebjørn kong Valemon". Welcome!
Changes in the Norwegian Landscape
23. mars 2017 – 16. april 2017
Opening Thursday 23 March at 19.00
Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK)

The exhibition Changes in the Norwegian Landscape
shows several of Ebba Moi and Anna Carin Hedberg’s collaborative artworks since 2003, as well as a newly produced work created in collaboration with students from Huseby Middle School in Trondheim. The exhibition is based on a community-oriented artistic practice which deals with the term “change” in different ways, described through participatory interpretation and re-interpretations.

We would like to invite you to a seminar, where we will consider what participation and negotiation in the public arena might mean, based on the artists’ work. Participants include: Ebba Moi, Anna Carin Hedberg, Natalie Hope O´Donnell, Boel Christensen-Scheel and Anne Gro Erikstad. You are very welcome to contribute to the conversation.
Trøndelag Centre for Contemporary Art, 19 April 2017
Catalog: Ulf Carlsson